«

»

okt 09

V Dennom stacionári Tvoja šanca prežili klienti príjemné chvíle

Rodičia nie vždy vedia, kam sa obrátiť

Zahrali si nesúťažne petanque, spoznávali listy z rôznych stromov a kríkov a podľa vône hádali, čo je  ukryté v prikrytom pohári – či je to citrón, levandula, škorica. Do hier, a to bolo pekné, sa spolu s deťmi zapájali aj dospelí.

 

 

Do bodky tak naplnili zmysel víkendového podujatia Príďte a zabavíme sa spolu, ktoré zorganizoval Denný stacionár Tvoja šanca a Katarína Hermelyová. Venované bolo obyvateľom aj rodinám so zdravotne znevýhodneným členom či má rok, desať alebo je už tínedžerom.

Denný stacionár Tvoja šanca je v budove Základnej školy na Galaktickej ulici. Aké vytvára klientom prostredie a čo všetko im vie počas dňa pripraviť, na to sa prišla pozrieť i detská psychiatrička z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura MUDr. Terézia Rosenbergerová, ktorá so stacionárom spolupracuje.

„Je to smutné, ale ľudí s psychickými problémami pribúda. Aj medzi deťmi. Rodičia nikdy nemajú toľko času venovať sa dieťaťu tak ako by to robili odborníci. A ani to nevedia. Nemôžu vedieť. Neraz im potom ostáva len sa nemohúco pozerať na dieťa, ktoré sa vo vývoji neposúva ani o centimeter, a byť zúfalým. Pritom napríklad v centre ako je toto, by mu určite vedeli pomôcť a pripraviť ho na život a existenciu v ňom. Úplne najhoršie to je, keď mladý človek príde do dospelého veku, lebo niet takého zariadenia, kde by sa mu ďalej venovali. Stacionár Tvoja šanca je pritom otvorený ľuďom až do pätdesiatky. Aj medzi dospelými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sú predsa aj takí, ktorí by sa jemu prispôsobeným podmienkam vedeli zapojiť aj do pracovného procesu, len s nimi treba pracovať a na tento krok ich pripraviť,“ myslí si MUDr. Rosenbergerová. Rozhodne  sa teda prikláňa k myšlienke vzniku centier pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aj k organizácii podujatí, kde sa v doslova rodinnej atmosfére rodiny stretnú, porozprávajú sa, zasúťažia si a prežijú pár príjemných spoločných chvíľ.

A o to išlo i organizátorke a riaditeľke Denného stacionára Tvoja šanca Kataríne Hermelyovej na sobotňajšom podujatí, na ktoré prišla i starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich.

Zmena veľkosti písma