Verejné obstarávanie

Súťažné podklady – Riešenie statickej dopravy na raketovej ulici:

 

Prieskum trhu – Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných lístkov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – §5 ods.3 písm. e)
príloha č.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení: