Súhrné správy VO

Štvrťročné súhrnné správy v zmysle § 109, § 110 a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmena veľkosti písma