Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Informacie dopĺňa: Ing. Jana Janotková, Ing. Henrieta Frišmanová