«

»

apr 08

Nákup a dovoz liekov

Mestská časť Košice  – Nad jazerom prevádzkuje telefonickú linku pomoci určenú pre nákup  a dovoz liekov, podávanie ďalších informácií a usmernení v súvislosti s koronavírusom.

Oprávnená osoba na poskytnutie služby je osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • občan s trvalým alebo prechodným pobytom v MČ Košice – Nad jazerom
 • osamelý senior, bez rodinného príslušníka žijúceho na území mesta Košice
 • imobilný, ťažko chorý, v domácej liečbe resp. karanténe, ktorý si  z vážnych zdravotných  dôvodov nedokáže samostatne nakúpiť
 • žiadateľ o službu disponuje e-receptom, alebo nevyhnutne potrebuje voľnopredajné lieky

Postup:

 • zavoláte na linku 055/302 77 14
 • uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt
 • operátor preverí, či ste oprávnenou osobou
 • po preverení budete spätne kontaktovaný a ak spĺňate podmienky, budete operátorom vyzvaný na zadanie Vašej požiadavky a doplnenie ďalších potrebných údajov
 • operátor zadá požiadavku do lekárne, kde bude následne spracovaná a pripravená k rozvozu
 • poverený pracovník MČ Vám nasledujúci deň po prijatí objednávky lieky doručí spolu s pokladničným dokladom k Vám domov
 • pri preberaní objednávky musíte mať na sebe ochranné rúško a ochranné rukavice, nakoľko sa bude pracovať s finančnou hotovosťou
Zmena veľkosti písma