«

mar 25

Miestny úrad ostáva pre verejnosť zatvorený, fungujeme v obmedzenom režime

Od pondelka 30. marca 2020 bude miestny úrad MČ Košice Nad jazerom pre verejnosť naďalej zatvorený, ale budeme pre Vás pracovať v obmedzenom režime:
hodiny pre verejnosť sú pondelok až štvrtok 8.00 – 12.00 hodiny
V obmedzenom režime budeme vykonávať :
• prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a na prechodný pobyt
• vydávanie potvrdení o pobyte.
V záujme zachovania bezpečnosti Vášho zdravia a s ohľadom na pracovníkov miestneho úradu, Vás prosíme o dodržiavanie vyznačených odstupov pre státie v rade, o komunikáciu pri určenom okienku v ochrannom rúšku.
Za pochopenie ďakujeme.

Zmena veľkosti písma