«

»

nov 21

Zapojte sa do klimatického mapovania mesta

Karpatský rozvojový inštitút spolu s Mestom Košice realizuje projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice“, ktorý je súčasťou širšej témy reakcie na zmenu klímy pod názvom a logom Košice +40.
Mestské časti sú kľúčoví partneri pre rozvoj kvality života obyvateľov a zvyšovanie klimatickej bezpečnosti na území mesta. V súčasnosti hodnotíme zraniteľnosť územia mesta na dopady zmeny klímy (vlny horúčav, povrchové suchá a záplavy) Na základe toho budeme poznať miesta, kde je najviac potrebné realizovať riešenia pre zvýšenie kvality života. Nasledovať bude zostavenie adaptačného plánu, vrátane opatrení a ich pilotná realizácia. Vo všetkých etapách je kľúčová spolupráca s obyvateľmi a mestskými časťami, ako aj tými, ktorí majú osobnú skúsenosť a najlepší prehľad o území, v ktorom žijú.
Aktuálne prebieha na celom území mesta do 30. novembra zber údajov od širokej verejnosti v rámci dvoch aktivít v online podobe.
1. Klimatické pocitové mapovanie www.bit.ly/klimaticka-mapa-kosice
2. Klimatický dotazníkový prieskum www.bit.ly/klimaticky-dotaznik-kosice

Viac informácií nájdete na www.kosiceplusminus40.sk

Zmena veľkosti písma