«

»

okt 11

Jazerská kvapka opäť úspešná

Vyše 50 záujemcov, po kontrole zdravotného stavu sa však k ihle dostalo 44 ľudí. To je bilancia dnešnej jazerskej kvapky krvi . Akciu, ktorá podporuje tento šľachetný čin, organizuje mestská časť už od roku 2016, vždy dvakrát za rok. Obyvatelia mestskej časti, ako aj darcovia z iných častí mesta, boli nadšení možnosťou darovať krv v priestoroch miestneho úradu.

Na jazerskom úrade sme privítali 102 násobného darcu krvi – pána Petra Matiho, ktorý prišiel darovať krv v spoločnosti syna. Medzi záujemcami bolo veľa rodín , s menšími deťmi, aj tými, ktorí už prekročili prah dospelosti a práve na Jazerskej kvapke krvi sa stali prvodarcami. Nezaváhali ani pravidelní darcovia – držitelia bronzovej, striebornej aj zlatej Jánskeho plakety za viacnásobné darovanie krvi. Každého sme odmenili malou pozornosťou od nás, ako aj vitamínmi od zdravotnej poisťovne Dôvera .

Národná transfúzna služba, vďaka ktorej sa podarilo dnešnú akciu zorganizovať tvrdí, že aj keď prvodarcov z roka na rok pribúda, sú obdobia , kedy je krvi menej. Ak ste to dnes nestihli, ďalšia možnosť bude na jar budúceho roka .

Zmena veľkosti písma