«

»

aug 14

Vymieňame, čistíme, kosíme

Počas celého týždňa sa staráme o naše sídlisko.

Pracovníci z oddelenia výstavby a aktivační pracovníci postupne vymieňajú opotrebované lavičky v rekreačnej lokalite za nové, kosia zeleň, ktorá vplyvom dažďa rastie veľmi rýchlo, plejú burinu okolo lanovej pyramídy, aj inde. V spolupráci s Kositom vyprázdňujú koše a tento týždeň aj stroje čistili naše jazerské ulice.Nezabúda sa ani na pravidelný odber vody z jazera,
o ktorý sa starajú hygieničky…

Zmena veľkosti písma