«

»

feb 07

Stretnutie tých, ktorí dávajú seba pre radosť a potešenie druhých

Jazero bolo a veríme, že aj bude miestom, kde život chutí

Naše Jazero je mestskou časťou, ktorá skutočne žije, v ktorej pracujú rôznorodé krúžky, súbory či občianske združenia venujúce sa od tých najmenších po seniorov. Či už je to činnosť pravidelná, alebo sporadická, vždy je adresovaná v prvom rade obyvateľom nášho sídliska.

Čo všetko sa u nás tento rok bude diať,  to fotografiami z predchádzajúcich ročníkov zmapovala krátka prezentácia pripravená Kultúrnym strediskom Jazero na včerajšom stretnutí s riaditeľmi školských zariadení, vedúcimi súborov, predsedami občianskych združení i ďalších subjektov, ktoré u nás pôsobia. Foto prezentácia pripomenula niektoré zo „stálic“, ktoré mestská časť už pravidelne organizuje a ktoré budú súčasťou jazerského života aj v tomto roku. Či už je to Aerobic marathon, sviatok žien, Deň učiteľov, Medzinárodný deň detí, Deň Jazerčanov, Jazerská kvapka krvi, Oceňovanie občanov mestskej časti, vítanie najmladších občiankov do života, stretnutie detí s Mikulášom alebo Jazerské Vianoce.  Okrem kultúrnej a spoločenskej oblasti, ako doplnila starostka, je v mestskej časti počas roka aj viacero turnajov a športových zápolení, ktoré prispievajú k reprezentácii sídliska v rámci mesta i v zahraničí.

Nech by sa v činnosti miestny úrad snažil zo všetkých síl, bez škôl, občianskych združení a rôznych súborov by sa veľa toho nedalo zorganizovať, lebo práve ich podiel tvorí významnú časť spoločenského a kultúrneho života v našej mestskej časti.  Prínos, entuziazmus, stratu osobného voľna a hodiny venované stretnutiam a nácvikom vedúcich aj členov združení, pripomenula a na stretnutí viackrát ocenila starostka Lenka Kovačevičová. Vyslovila tiež prosbu, aby výborná spolupráca s miestnym úradom pokračovala aj v tomto roku a súbory to, čo robia, čo najčastejšie aj verejne všetkým prezentovali.

Čo všetko sa u nás deje, kto každý tu funguje a aké ciele si v činnosti dáva, to teší. Pritom sa na stretnutí v rámci debaty prihlásilo len niekoľko diskutujúcich, ktorí predstavili svoj súbor, úspechy, ktoré už majú a naznačili plány, aké by chceli dosiahnuť. Držme si teda päste, aby bolo naše Jazero aj v tomto roku miestom, kde sa stále niečo deje, kde skutočne život chutí.

Zmena veľkosti písma