«

»

feb 04

Riaditeľky materských škôl prevzali peniaze za starostovský punč

Nakúpia didaktické pomôcky či doplnia vybavenie školského dvora

Spomínate si ešte na minuloročné Jazerské Vianoce? Boli o príjemnej atmosfére, bohatom kultúrnom programe, ponuke stankárov aj starostovskom punči, z ktorého výťažok sa pravidelne rozdeľuje medzi päť materských škôl nášho sídliska.

V piatok minulý týždeň sa starostka spolu so svojím zástupcom stretla na miestnom úrade s riaditeľkami týchto zariadení, aby zhodnotili vlaňajší rok a načrtli tohtoročné plány a predstavy vo výchove najmladšej generácie Jazerčanov. Na záver, ako sa už za tie roky stalo dobrým zvykom, prevzali diplomy i peniažky z ponuky starostovského punču. Pre každú materskú školu to bola vďaka vám, návštevníkom a ľuďom s veľkým srdcom, celkom pekná suma, 245 eur, no raz to bolo 244,17 eura.

Materská škola na Azovskej ulici podľa riaditeľky PaedDr. Aleny Kupkovej peniaze najskôr využije  na nákup didaktických pomôcok podporujúcich výchovno-vzdelávací proces. Aj Materská škola na Dneperskej ulici, ako uviedla riaditeľka Mgr. Gizela Hvizdáková, má zatiaľ v pláne za tieto peniaze nakúpiť učebné pomôcky. Riaditeľka Materskej školy na Družicovej ulici Mgr. Silvia Olejárová  plánuje po dohode s učiteľkami využiť príspevok na nákup kostýmov pre deti, ktoré, často vystupujú na rôznych podujatiach. Materská škola na Galaktickej ulici, ako povedala riaditeľka Mgr. Beáta Gelvanicsová, by chceli kúpiť nové vybavenie na školský dvor a rozprávkové knihy. Riaditeľka Materskej školy na Jenisejskej ulici Margita Jančišinová plánuje spolu s pedagogickým zborom peniaze využiť na kúpu detského zariadenia na ich dvor. Minulý rok v lete mali totiž nepozvanú návštevu, ktorá im odcudzila kĺzačku do pieskoviska a šesťuholníkový útvar na lezenie. Obe, čo je viac ako pravdepodobné, skončili u niekoho pri rodinnom dome alebo na chate. Čo na tom, že okradol detičky v materskej škole. Hlavne, že on ušetril!

 

Zmena veľkosti písma