«

»

nov 05

Keď vyrastiem, budem kuchárom, kuchárkou

Loďka nádeje pokračuje v organizovaní seriálu podujatí Keď vyrastiem budem…, ktorým sa nesie celý druhý polrok jeho aktivít zameraných na poznávanie rôznych profesií. Tentokrát budú deti súťažiť v téme budem… kuchárom, kuchárkou a pôjde o prezentáciu ich šikovnosti a nadania v kuchárskom umení.

Podujatie je vo štvrtok 8. novembra 2018 vo Výmenníku Važecká a trvá od 16:00 do 19:00 hodiny. Vstup je zadarmo.

Zmena veľkosti písma