«

»

okt 29

Privítali sme 47 krásnych Jazerčiankov

Čím by sme boli bez deti?

Lucas, Gregor, Hugo, Timon, Vanda Ema Sára, Mia Ella, Adela, Anastázia a veľa ďalších mien majú detičky,  ktoré mestská časť privítala minulý piatok do života. V tomto roku to bolo už tretie stretnutie s krásnymi rodinami a ich radosťami. Spolu sa zišlo 47 bábätiek, pričom chlapcov bolo  24, takže oproti dievčatám boli o jedného v prevahe. Po prvýkrát prišli mladí rodičia aj s dvojičkami  –  dievčatkami Monikou a Veronikou.

„V tomto roku je to už po tretí raz, čo sa stretávame pri takej nádhernej udalosti akou je narodenie dieťaťa,“ začala svoj príhovor starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová, ktorá  v Kultúrnom stredisku Jazero privítala dospelým aj ich detičky. „Narodenie je to najcennejšie obohatenie života vás, rodičov, moment, ktorý ho natrvalo zmení i naplní. Dá mu nový impulz a dosiaľ nepoznaný zmysel. Sme radi, že sa to deje práve tu, v našej mestskej časti, ktorá sa stáva ich domovom, miestom, kde budú žiť, vyrastať.

Vás, rodičov, ich príchodom čaká okrem radosti i zodpovednosť, aby ste z nich vychovali statočných a múdrych dospelých. A aby ste, kým sa tak stane, vedeli okrem iného odpovedať i  na množstvo zvedavých otázok, ktoré vám položia. Napríklad o tom, ako je to s dobrom a zlom, s pravdou i lžou, láskou i nenávisťou. Čím by sme boli bez detí? Veď majú naraz v dlani viac než čo je pre nás celý život, uvádza v jednej z básní Ján Šimonovič. Je to tak. Deti sú to, čo napĺňa životy nás, dospelých. Aj vás, ktorí ste sa tu dnes zišli. Úprimne vám ku krásnym darom života blahoželáme.“

(Všetky fotografie zo slávnostného privítania sú na facebooku mestskej časti).

Zmena veľkosti písma