«

»

mar 02

Košické tulene pozývajú

Týmto Vám oznamujeme, že Klub otužilcov Košické tulene bude dňa 17.03.2018 organizovať Vlll. ročník zimného plávania v jazere na sídlisku Nad jazerom v časti Chatová osada za predpokladanej účasti asi 250 otužilcov. Očakáva sa účasť otužilcov  z Východného Slovenska, ale napr. aj zo Žiliny, Prievidze, Ružomberka, Nitry, Bratislavy, Banskej Bystrice  a otužilcov z Poľska. Začiatok akcie je naplánovaný na 12:30 hod. Účastníci budú plávať v jazere od 14:00 hod.  do 14:45 hod.. Koniec akcie je podľa organizátora naplánovaný na 17:00 hod.

Zmena veľkosti písma