«

»

okt 23

V sobotu Jazerská prázdninová korčuľovačka

Roztočíme to v Crow aréne

V rámci  jesenných prázdnin pripravila naša mestská časť pre vás, deti a vašich súrodencov, ale pridať sa môžu aj rodičia a starí rodičia, Jazerskú prázdninovú korčuľovačku. V Crow aréne na vás čakajú súťaže o sladké odmeny, zábava, spoločné korčuľovanie.

Podujatie začína 28. októbra 2017 o 12:45 hod  a  ľadovú plochu máme k dispozícii do 14:15 hod. Vstup je zadarmo, potrebujete však lístok potvrdený mestskou časťou. Vyzdvihnúť si ho môžete
v kancelárii prvého kontaktu na miestnom úrade na Poludníkovej č. 7 alebo v kultúrnych strediskách (KS). KS Iskra je na Uralskej ulici a KS Jazero na Spišskom námestí č. 1.

Dlho nerozmýšľajte, vstupenky sa míňajú.

Zmena veľkosti písma