Archív kategórii: Všeobecné záväzné nariadenia

feb 13

Zmena VZN č. 45

Zmena VZN č. 45

sep 19

VZN č.48 o organizácii miestneho referenda v MČ Košice – Nad jazerom

č.48 referendum

dec 05

Všeobecné záväzné nariadenia – december

  VZN č. 47 Trhoviská Podmienky držania psov Vydávanie vyjadrení k podnikateľskej činnosti právnickym a fyzickým osobám plánujúcim podnikať na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom Čistota a verejný poriadok Podmienky používania symbolov MČ Vylepovanie volebných plagátov na území MČ o poskytovaní elektronických služieb o poskytovaní dotácií žiadosť o poskytnutie dotácie o symboloch mestskej …

Chcem vedieť viac »

Zmena veľkosti písma