«

»

máj 22

Jazero bolo rozprávkové

Prehliadka dramatizovaných rozprávok Rozprávkové Jazero, ktorú už 26. rok organizuje Spojená škola z Rovníkovej ulice spolu s OZ ŠTUMP, je jedným z najobľúbenejších podujatí, na ktoré sa deti zo „špeciálok“ veľmi tešia.

Aj keď ich vystúpenia vyžadujú hodiny a hodiny príprav – nácviky textov, pohybov, spevu a tvorbu kulís – výsledok je vždy jedinečný a očarujúci.

Každé dieťa na javisku ukázalo maximum svojho talentu a schopností. To, čo naozaj vynikalo, bola ich nefalšovaná radosť z vystúpenia, srdce vložené do každej postavičky a úprimný prejav, keď ich výkon ocenili diváci potleskom. Takéto odhodlanie a nadšenie sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Medzi divákmi boli aj poslanci MiZ Ivana a Ondrej Kmecoví, ktorí s nadšením sledovali predstavenia a nešetrili chválou na adresu mladých umelcov.

Deti priniesli radosť nielen sebe, ale aj všetkým divákom. Rozprávkové Jazero je skvelým príkladom toho, že s láskou, vytrvalosťou a podporou dokážu deti prekonať akékoľvek prekážky a vytvoriť krásne umenie plné radosti a úprimnosti.