«

»

máj 13

Blahoželali sme Loďke nádeje o. z. k 10 výročiu založenia

Občianske združenie, ktoré vedie Tomáš Gargalík sa neúnavne venuje práci s deťmi a mládežou, organizovaniu podujatí a aktivít, ktoré sú založené na zmysluplnom trávení voľného času.

Podujatia, ktoré organizujú sú nielen zábavné, ale predovšetkým prínosné pre deti a mládež, s prihliadnutím na prístupnosť aj pre tých, ktorí žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí. Pri tejto príležitosti sme vyjadrili našu úprimnú vďaku a obdiv za ich prácu, ktorá má neoceniteľný vplyv na rozvoj komunity a budovanie lepšieho, krajšieho a inkluzívnejšieho sveta.

V mene starostky Lenky Kovačevičovej prišla zagratulovať a oceniť ich prínos poslankyňa a predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie Lucia Kleinová.