«

»

feb 09

(Žiadny nadpis)

Správa mestskej zelene v Košiciach plánuje realizáciu ošetrenia drevín topoľ čierny var. Italica lemujúcich dvojpruhovú cestnú komunikáciu v lokalite ul. Slanecká zo začiatkom dňa 13. 2. 2024 v čase od 8.00 do 17.00 hod. Dĺžka prác je plánovaná na 5-10 dní v 2024.

Na drevinách bude realizovaný bezpečnostný rez na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, 2 ks drevín vyschnutých drevín v predmetnej lokalite budú asanované v rámci platnej legislatívy.