«

»

nov 20

NA SLANECKEJ CESTE SA PRESMERUJE DOPRAVA

V priebehu dneška ( 20. 11. 2023) sa na Slaneckej ceste zmení organizácia dopravy.

  • Z Talinskej ulice, po ktorej dočasne motoristi jazdili v smere z Krásnej do Košíc, sa doprava presmeruje naspäť na Slaneckú cestu – v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Doprava na Slaneckej ceste bude vedená v oboch smeroch.
  • Na Talinskej ulici sa doprava vráti do pôvodného stavu s obojsmernou premávkou. Na Golianovej a Talinskej ulici boli v uplynulých dňoch opravené výtlky, ktoré vznikli intenzívnejšou dopravou v tomto úseku.
  • Zároveň sa dnes otvorí križovatka s Meteorovou ulicou. Vodiči budú môcť zo sídliska odbočiť doprava v smere do Košíc aj doľava v smere Krásna. Odbočenie zo Slaneckej cesty do sídliska bude možné z oboch smerov.
  • Súčasne sa uzavrie križovatka s Galaktickou ulicou pre vjazd aj výjazd vozidiel. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v tomto úseku.

Spôsob organizácie dopravy je znázornený v priloženej grafike.

Zmeny v doprave upozorní motoristov dočasné dopravné značenie. Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.