«

»

sep 11

Slanecká cesta

V úvode tohto týždňa dôjde k presunu autobusovej zastávky Dnepreská na svoje pôvodné miesto. Tohtotýždňovové práce prinesú budovanie lávky ponad Myslavský potok a jeho úpravu. Práce pokračujú najmä v budovaní pravého mosta.

Pozrite si harmonogram prác od 11. 9. do 17. 9. 2023:

PONDELOK – UTOROK

 • Presun autobusovej zastávky Dneperská 

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Úprava Myslavského potoka, budovanie prahov
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie uličných vpustí a dopojenie cestnej kanalizácie 
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK 
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie autobusovej zastávky TESCO a Ladožská

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu, úprava pláne budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Podklad, pokládka a izolácia štrbinových žľabov
 • Výkop ryhy pre drenáž, montáž uličných vpustí, budovanie drenáže
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií Textilná a Napájadlá 
 • Budovanie pravého mosta

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miro Vacula