«

»

jún 05

NA SLANECKEJ dôjde k ZMENE

V priebehu tohto týždňa by malo dôjsť v úseku od ulice Pri Krásnej po križovatku pri OC Kaufland k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy. Presný termín, kedy dôjde k presmerovaniu dopravy bude známy po dnešnom stretnutí so všetkými zainteresovanými stranami na Okresnom úrade Košice. Budeme vás podrobne informovať.

Okrem prác na budovaní ľavého mosta cez Myslavský potok pokračujú aj práce na výstavbe cyklochodníka a chodníka, ktoré budú viesť popri Slaneckej ceste.

Plán prác od 5. 6 do 11. 6. 2023

  • PONDELOK – UTOROK – Pokládka asfaltových vrstiev; budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách; preložka vodovodu, tlaková skúška a príprava prepoja
  • PONDELOK – STREDA – Dočasné dopravné značenie, presmerovanie dopravy
  • PONDELOK – PIATOK – Budovanie cestnej kanalizácie, preložka kanalizácie na Važeckej ulici; ochrana a preložka káblov DPMK; búranie šácht teplovodu TEKO a teplovodu KOSIT pri koľajisku
  • PONDELOK – NEDEĽA – Budovanie drenáže a montáž uličných vpustí, vrstiev chodníka a cyklistickej komunikácie a ľavého mosta
  • STREDA – PIATOK – Preložka vodovodu na Važeckej ulici
  • ŠTVRTOK – NEDEĽA – Búranie konštrukčných vrstiev vozovky, ľavá strana po presmerovaní dopravy
  • PIATOK – NEDEĽA – Pokládka cestných obrubníkov