«

»

máj 25

Čistota a poriadok by mala byť priorita všetkých občanov.

Mnohí Jazerčania, a je ich prevažná väčšina, dbajú na svoje okolie a záleží im na prostredí, v ktorom žijú. Každému, kto sa správa zodpovedne patrí naša vďaka.

Neporiadok, ktorý špatí okolie a znepríjemňuje bývanie na sídlisku však zopár jednotlivcom nevadí. Neberú ohľad na spolubývajúcich, susedov, prírodu a svoj odpad odnesú kam im práve napadne. Odpratanie a likvidáciu nechajú na iných a tak navyše znižujú prostriedky zo spoločnej kasy nás všetkých.

I opravy po poškodeniach a krádežiach riešime denne. Ukradnuté poklopy, zámky kontajnerovísk, poškodenia v rekreačnej lokalite, na multifunkčných ihriskách…