«

»

máj 24

Milí naši seniori,

v mesiaci OKTÓBER organizuje Mestská časť Košice – Nad jazerom slávnosť pri príležitosti životného jubilea občanov našej mestskej časti.

Ak máte záujem stať sa súčasťou podujatia, spojeného so stretnutím so starostkou mestskej časti, malým pohostením a programom určeným práve Vám, dajte nám o tom vedieť.

Prosím vyplňte formulár, (nájdete tu: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=20615 čím nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na podujatie Jubilanti, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

  • Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, a vyplnením a doručením formulára jedným zo spôsobov:
  • pošlite nám ho poštou na adresu Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice;
  • alebo formulár prineste osobne na Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7 do Kancelárie prvého kontaktu;
  • alebo podpísaný a oskenovaný formulár zašlite mailom na adresu: ivica.krausova@jazerokosice.sk

O termíne konania podujatia Vás budeme včas informovať.