«

»

máj 22

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty pokračuje.

Stavebné stroje pokračujú tento týždeň s aslfatovaním úseku na križovatkách Lubina a Napájadlá. Minulý týždeň prešlo aj k presmerovaniu dopravy na privádzači z mosta VSS.

Aké práce sú v pláne od 22. 5. do 28. 5. 2023?

  • PONDELOK – UTOROK- Pokládka asfaltovej vrstvy vozovky križovatiek Lubina, TESCO.
  • PONDELOK – PIATOK- Búranie konštrukčných vrstiev vozovky na Textilnej ulici – privádzač, budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách a cestnej kanalizácie; preložka kanalizácie na Važeckej ulici; úprava šácht na kanalizačnom zberači; budovanie pätiek verejného osvetlenia, rozvody nízkeho napätia pre zastávku Ladožská; ochrana a preložka káblov DPMK; oprava káblov po odcudzení z trás; ochrana horúcovodu KOSIT.
  • PONDELOK – SOBOTA – Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie.
  • PONDELOK – NEDEĽA – Odkop terénu na výmene podložia, sypanie sanačnej vrstvy; budovanie chodníka pozdĺž Slaneckej cesty, napojenia miestnych komunikácií, vrstiev na cyklistickej komunikácii a ľavého mosta.

Zdroj: mesto Košice Foto: Miroslav Vacula