«

»

sep 05

Milí školáci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Dnes sa otvoria brány škôl a opäť vstúpime do nového školského roka.

Najmenších privíta materská škola, väčších základná a už takmer dospelákov stredná škola. Každá z nich je v živote každého človeka veľmi významným bodom.

Škola nás učí spoznávať svet a vzťahy v ňom, prenikať do neviditeľného, poznať to, čo sme doteraz nepoznali, byť úspešnými v živote aj v práci, na ktorú sa pripravujeme, osvojujeme si v nej nové zručnosti, stretávame prvé lásky, priateľov, zažívame prvé sklamania, ale aj prvé väčšie úspechy. V škole rastieme, dospievame a meníme sa. Je to práve škola, kde si vyberáme svoju ďalšiu cestu a svoje povolanie. 

Želáme vám všetkým, aby bol úspešný, nezabudnuteľný, aby ste na ceste poznania boli pozornými žiakmi, aby ste neopakovali svoje chyby a každý problém, s ktorým sa v živote stretnete, nech je pre vás výzvou a ponaučením, ktorá vás posunie ďalej, k naplneniu vášho sna.

Rodičom a pedagógom želáme mnoho trpezlivosti a radosti pri výchove a vzdelávaní budúcej generácie.