«

»

aug 01

Oznam o aplikácii Profi baktérií do jazera.

Pokračuje eliminácia siníc v jazere MČ Košice – Nad jazerom.
V stredu, 3. augusta 2022 od 6:00 do 18:00 hod. bude prebiehať monitoring kvality vody a aplikácia prípravkov PROFI-BAKTÉRIE a OXYHUM v jazere v MČ Košice – Nad jazerom.
Vo štvrtok, 4. augusta 2022 o 10:00 hod. bude ešte prebiehať kontrola kvality vody. Zabezpečenie a prevedenie bude realizované spoločnosťou RAWAT consulting s.r.o. z Brna pod dohľadom prof. Maršálka.
V tomto čase sa neodporúča kúpanie vo vode a pre rybárov je zakázané nahadzovanie.
Zmena veľkosti písma