«

»

apr 28

VÝZVA K OBOZRETNOSTI OBČANOV

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom vyzýva obyvateľov k väčšej obozretnosti.       V rôznych mestských častiach Košíc sa v poslednom období vyskytli poškodenia áut v dôsledku ich vykrádania. Prosíme vás, aby ste v autách nenechávali svoje osobné a cenné veci a nedali tak priestor vlámaniu, poškodzovaniu vášho majetku a odcudzeniu predmetov.

Zmena veľkosti písma