Občasník Jazerčan

Mestská časť vydáva tri až štyrikrát ročne – podľa potreby – občasník Jazerčan.
Prináša v ňom informácie o živote mestskej časti,  o činnosti materských, základných
a stredných škôl, o práci samosprávy i komisií. V roku 2017 vychádza už 25. ročník Jazerčana, ktorý dostávajú obyvatelia do schránok zadarmo. Priemerne je to pri jednom čísle 9 000 výtlačkov.

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015