«

»

apr 09

Zisťovania o príjmoch a životných podminekach domácností (EU SILC)

Slovenska republika sa prostredníctvom Štatistickéno úradu SR zapojila do realizácie
Zist’ovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na
predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 – 2017). Ciel’om tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu Štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018

Zmena veľkosti písma