Úradné spravy

OZNAM – Preprava bicyklov

Preprava bicyklov
OZNAM – pohyb chodcov po električkovej trati

Pohyb chodcov po električkovej trati
OZNAM – NESS city triathlon

Ness city triathlon
OZNAM – letecké práce

Letecké práce
OZNAM – skúška siete sirén

Skúška siete sirén
OZNAM – Prerušenie dodávok tepla TEHO

Prerušenie dodávok tepla TEHO
Oznam prerušenie dodávok el.energie 2.6.2016

Prerušenie dodávok el energie
Oznámenie – územný plán mesta Košice

Územný plán mesta Košice
Výsledok výberového konania na funkciu vedúceho(cej) oddelenia kultúry

Výsledok výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia kultúry

 

 

 

Zmena veľkosti písma