Komisia kultúry a propagácie samosprávy

  • Predseda:      Róbert Schwarcz

          Členovia:

  • poslanci:        Milan Papcun, Andrea Gajdošová, Mária Jokeľová,                                                            Jozef Skonc
  • neposlanci:    Kristína Plajdicsková, Gabriela Kurucová, Vladimír Matis
  • tajomníčka:    Ing. Ildikó Szegedyová

 

Plán činnosti na volebné obdobie 2014 – 2018

Roky:

 

Zmena veľkosti písma