Aktuálne info – pomoc Ukrajine

 
DÔLEŽITÉ INFO PRE PRENAJÍMATEĽOV: TERMÍN POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV SA PREDLŽUJE DO 30. SEPTEMBRA, PRÍSPEVOK BUDE VYŠŠÍ
Vláda dnes schválila nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenie po novom upravuje výšku príspevku za ubytovanie odídenca a taktiež sa ustanovuje nový termín, do kedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca.
➡ Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať vo výške:
▪ 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a
▪ 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
➡ V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie bude príspevok vyplácaný vo výške:
▪ 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a
▪ 6 eur za jednu noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
💬„Cieľom zmeny pôvodnej právnej úpravy je motivovať poskytovateľov ubytovania k udržaniu ubytovacích kapacít a tiež rozšíreniu ponuky ubytovania zo strany súkromného aj neziskového sektora. Zároveň zohľadňujeme výdavky ďalších oprávnených osôb súvisiacich s poskytovaním ubytovania,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.
✅ Dôležitým aspektom z pohľadu rezortu vnútra je vytvoriť priestor pre začleňovanie odídencov do spoločnosti a ich samostatnú existenciu v komunitách, kde žijú.
➡ Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné kontinuálne pokračovať v poskytovaní už zavedeného príspevku.
➡ Oprávnené osoby si budú môcť uplatňovať príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencovi najdlhšie do 30. septembra 2022, pričom vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený.
➡ Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti):
▪ 1-obytná miestnosť: 570 eur (doteraz 500 eur)
▪ 2-obytné miestnosť: 860 eur (doteraz 750 eur)
▪ 3-obytné miestnosti: 1 140 eur (doteraz 1000 eur)
▪ 4 a viac miestnosti: 1 430 eur (doteraz 1200 eur)
__________
ℹ Doterajšia výška príspevku za ubytovanie bola 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.