2.riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom