Životopis – prednostu

Dátum narodenia:  27.05.1973

Rodinný stav:  ženatý

Národnosť:  slovenská

Vzdelanie:

Vysokoškolské

2002  Právnická fakulta UPJŠ –  „doktor práv“

2001  Právnická fakulta UPJŠ –  „magister práv“

Služobná prax :

Verejná správa

2018  –  2018  Mesto Košice  – Námestník primátora, ktorý plní úlohy primátora mesta Košice

2015  –  2018  Mesto Košice  – Námestník primátora mesta Košice

2002  –  2006  Úrad Košického samosprávneho kraja –  Referent právneho oddelenia

Štátna správa

2012  –  2014  Okresný úrad Košice  –  Prednosta

2006  –  2012  Krajský stavebný úrad  Košice  –  Prednosta

Ostatné

2004  –  2006  AG Consult, s.r.o. –  Právnik

2002  –  2004  SVP š.p., OZ PBaH  –  Podnikový právnik – správa majetku a pohľadávok

Dozorné rady a členstvá v predstavenstvách :

2019  –  2020   Východoslovenská energetika a.s., Podpredseda predstavenstva

2019  –  2020   Innogy Slovensko s.r.o., Konateľ

Jazykové znalosti :  

anglický jazyk  B 2

ruský jazyk B 1

Zmena veľkosti písma