Pozvánky – 2020 Komisia Legislatívno – právna

  • V tomto roku sa nekonali doposiaľ žiadne zasadnutia tejto komisie
Zmena veľkosti písma