Životopis starostky

Dátum narodenia:  17.12.1975

Rodinný stav: vydatá, 1 dieťa

Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

2011-2015  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Odbor: Verejná správa, Mgr.

2002-2009   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja , Ing.

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Bc.

1994-1995   Obchodná akadémia, Watsonova  ul. Košice

1990-1994   Gymnázium Opatovská 7,  Košice

Pracovné skúsenosti:

2014/december  – trvá  starostka mestskej časti  Košice – Nad jazerom

2010 – 2014   zakladateľka futbalového klubu FK Galaktik o.z  a projektová manažérka

Juventus Academy School

2003 – 2014   ekonómka v súkromnej spoločnosti

2000 – 2003   materská dovolenka/ rodičovská dovolenka

1997 – 2000   podnikateľská činnosť

1995 – 1997   materská dovolenka/rodičovská dovolenka/úmrtie dieťaťa

Poslanecké mandáty :

2017/december – trvá –  poslankyňa Košického samosprávneho kraja

2014/december –  trvá –  poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Košice

Dozorné rady a členstvá v predstavenstvách :

2010  –  trvá predsedníčka občianskeho združenia Futbalový klub Galaktik

2015   –  trvá  člen správnej rady Fond zdravia n.o.

2015   – trvá člen dozornej rady Teho s.r.o.,  Košice

Jazykové znalosti : anglický jazyk  B 2, ruský jazyk B 2