Prenájom majetku – obchodné verejné súťaže, priamy prenájom majetku – súhrn