Zoznam psov

Vybavuje:

Iveta Tirdilová
Kancelária prvého kontaktu, prízemie

Aktuálny zoznam psov

Archív:

Tlačíva

Dôležité upozornenie !

Po prihlásení a ohlásení psa do evidencie psov MČ Košice – Nad jazerom je potrebné tieto informácie oznámiť aj Mestu Košice v súvislosti so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti.

Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_dane2018.htm

Zmena veľkosti písma