Verejná vyhláška

 

 

Obnova bytového domu Raketová 7 – 8

Kolaudačné rozhodnutie BD Raketová 7-8

Zobraziť stránku »

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie stavby: „Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska – trhovisko – Rovníková“ Výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN VVN vedení formou verejnej vyhlášky Rozhodnutie Mesta Košice o zastavení kolaudačného konania stavby „Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch bytového domu na Čiernomorskej ulici č.2 v Košiciach …

Zobraziť stránku »

Zmena veľkosti písma