Verejná vyhláška

 

 

Obnova bytového domu Raketová 7 – 8

Kolaudačné rozhodnutie BD Raketová 7-8

Zobraziť stránku »

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Labaš Dodatok k Oznámeniu o opakovanej dobrovoľnej dražbe konanej dňa 29.10.2020 Stavebné povolenie – BD LAGO spevnené plochy  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe konanej dňa 18.11.2020 Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe konanej dňa 29.10.2020 Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Oznámenie o začatí územného konania – Prístavba skladu Labaš …

Zobraziť stránku »

Zmena veľkosti písma