Verejná vyhláška

 

 

Obnova bytového domu Raketová 7 – 8

Kolaudačné rozhodnutie BD Raketová 7-8

Zobraziť stránku »

Verejná vyhláška

 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Norbert Záboly ÚPN-HSA Košice, ZaD č. 20-2022 – oznámenie o prerokovaní VEREJNOSŤ Stavebné povolenie – Zariadenie na regeneráciu Ladožská ul. Rozhodnutie o umiestnení stavby – Modernizácia elek. tratí Stavebné povolenie – BD Galaktická ul. Oznámenie o začatí kolaudačného konania – BD Gagarinovo nám. Kolaudačné rozhodnutie – …

Zobraziť stránku »

Zmena veľkosti písma