Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 24.11.2022

Zmena veľkosti písma