Volebné obdobie 2014 – 2018

Orgány samosprávy

Štatutárnym orgánom, predstaviteľom  a najvyšším výkonným orgánom  mestskej             časti   je starostka.  Miestne   zastupiteľstvo   je   zastupiteľský   zbor   mestskej   časti  zložený   z  poslancov a   rozhoduje   o   základných   otázkach   života   mestskej   časti.  Starostka  aj  poslanci  sú  volení v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti
na štyri roky.

Volebné obdobie: 2014 – 2018:

Starostka mestskej časti:  Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

Miestne zastupiteľstvo: 13 poslancov zastupujúcich 2 volebné obvody

 

                                  Zoznam poslancov miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod 1

Mgr. Bernard Berberich

Vek:  56 rokov

Funkcia:
– zástupca starostky
– člen miestnej rady
– predseda poslaneckého klubu KDH

Kandidoval za koalíciu:             Kresťanskodemokratické hnutie
– Slovenská  demokratická a kresťanská únia
– Demokratická  strana – NOVA – Sloboda      a Solidarita
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Ing. Erik Cimbala

Vek:  48 rokov

Funkcia:
– predseda komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
– člen poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia

Kandidoval za :
– SMER – sociálna demokracia

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Vek:  52 rokov

Funkcia:
– členka miestnej rady
– členka poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia

Kandidovala za :
– SMER – sociálna demokracia

Mgr. Róbert Schwarcz

Vek:  47 rokov

Funkcia:
– predseda komisie kultúry a propagácie samosprávy

Kandidoval za :
Nezávislý

MUDr. Michal Slivka

Vek:  57 rokov

Funkcia:
– predseda sociálno – zdravotnej komisie
– člen poslaneckého klubu KDH

Kandidoval za koalíciu:             Kresťanskodemokratické hnutie
– Slovenská  demokratická a kresťanská únia
– Demokratická  strana – NOVA – Sloboda a Solidarita
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Volebný obvod 2

MUDr. Peter Badanič

Vek:  49 rokov

Funkcia:
– člen osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
– člen poslaneckého klubu KDH

Kandidoval za koalíciu:             Kresťanskodemokratické hnutie
– Slovenská  demokratická a kresťanská únia
– Demokratická  strana – NOVA – Sloboda a Solidarita
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja
– OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti )

Mgr. Andrea Gajdošová

Vek:  49 rokov

Funkcia:
– predsedníčka komisie mládeže, športu a vzdelávania

Kandidovala za:
Nezávislá

Mária Jokeľová

Vek:  68 rokov

Funkcia:
– členka osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
– členka poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia

Kandidovala za :
– SMER – sociálna demokracia

Ing. Milan Papcun

Vek:  47 rokov

Funkcia:
– predseda poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia

Kandidoval za :
SMER – sociálna demokracia

Ing. Marián Siksa

Vek:  62 rokov

Funkcia:

Kandidoval za :
Nezávislý

skonc_

Ing. Jozef Skonc

Vek:  51 rokov

Funkcia:
– člen miestnej rady
– predseda finančnej komisie

Kandidoval za :
Nezávislý

 Náhradníci:

1. Zánik mandátu poslankyne Ing. Lenky Kovačevičovej ( vzdanie sa mandátu 15. 12. 2014). Vo funkcii ju nahradila Mgr. Lucia Kleinová (sľub zložila 15. 12. 2014).

2. Zánik mandátu poslanca Ing. Marián Gál PhD. (zomrel 26. 5. 2015). Vo funkcii ho nahradil Ing. Michal Capcara (sľub zložil 09. 06. 2015).

PhDr. Lucia Kleinová

Vek: 53 rokov

Funkcia:
– člen miestnej rady

– predsedníčka osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Kandidovala za koalíciu:
Kresťanskodemokratické hnutie
– Slovenská  demokratická a kresťanská únia
– Demokratická  strana – NOVA – Sloboda a Solidarita
– Strana maďarskej komunity – Magyar  Közösség Pártja – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

capcara

Ing. Michal Capcara

Vek:  53 rokov

Funkcia:
– člen komisie výstavby

– člen sociálno-zdravotnej komisie

Kandidoval za :
SMER – sociálna demokracia

Kontakty na poslancov miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Nad jazerom 2014 – 2018

P.č.

Meno a priezvisko

e- mail

1

MUDr. Peter Badanič

peter.badanic@jazerokosice.sk

2

Mgr. Bernard Berberich

berberich.bernard@gmail.com

bernard.berberich@jazerokosice.sk

3

Ing. Erik Cimbala

erik.cimbala@jazerokosice.sk

4

Mgr. Andrea Gajdošová

andrea.gajdosova@jazerokosice.sk

5

Ing. Michal Capcara

capcara@teho.sk

6

Mária Jokeľová

maria.jokelova@jazerokosice.sk

jokelovam@gmail.com

7

Mgr. Lucia Kleinová

lucia.kleinova@jazerokosice.sk

8

MUDr.  Renáta Lenártová, PhD.

renata.lenartova@jazerokosice.sk

renata.lenartova@kosice.sk

9

Ing. Milan Papcun

milan.papcun@jazerokosice.sk

10

Mgr. Róbert Schwarcz

robert.schwarcz@jazerokosice.sk

11

Ing. Marián Siksa

msiksa@centrum.sk

12

Ing. Jozef Skonc

jozef.skonc@jazerokosice.sk

13

MUDr. Michal Slivka

michal.slivka@jazerokosice.sk