2.týždeň

11.1.2021 Pondelok

 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Košice
 • Bežná korešpondencia

12.1.2021 Utorok

 • Bežná korešpondencia
 • Okresný úrad
 • Stretnutie s médiami

13.1.2021 Streda

 • Bežná korešpondencia
 • Výberové konanie – Terénny asistent COVID
 • Vybavovanie a podpisovanie úradných listín, pošty

14.1.2021 Štvrtok

 • Bežná korešpondencia
 • Kontrola sídliska a RL

15.1.2021 Piatok

 • Bežná korešpondencia
 • Vybavovanie a podpisovanie úradných listín, pošty
Zmena veľkosti písma