Dôležité telefónne čísla

 Tiesňové volanie – požiar, pohotovosť, polícia  112
 Mestská polícia  159
 Polícia  158
 Záchranka  155
 Hasiči  150
 Elektrina – poruchy  0800 123 332
 Plyn – poruchy  0850 111 727
 Voda – poruchy   055/642 75 07
 KOSIT – Odpad – zber a odvoz  055/727 07 16
 KOSIT – Komunikácie – čistenie  055/727 07 81
 Porucha verejného osvetleniaDPMK 055/640 7345

055/640 7407

 Technik zelene pre MČ Nad Jazerom – SMsZ

 055/726 34 17

0914 320 776

 Detská linka záchrany   0800 12 12 12
 Násilie páchané na ženách – Fenestra  0905 204 414
 Veterinárna pohotovosť  0908 332 012
Dispečink dopravy
0903 602 383
Zmena veľkosti písma