NP – Terénny asistent COVID – 19

Mestská časť Košice – Nad jazerom

vyhlasuje

výberové konanie

na  dve pracovné miesta

terénnych asistentov COVID

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu miestneho úradu, termín doručenia platí aj pre zásielky zaslané poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. januára 2021 do 15 : 00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v prílohe:

Oznámenie o výberovom konaní TA COVID 2021

Zmena veľkosti písma