Archív 2020 – Zápisnice z ponukových konaní (Predaj majetku)

  • V tomto období sa neuskutočnilo ponukové konanie v danej kategórií
Zmena veľkosti písma