Participatívny rozpočet

Mestská časť Košice – Nad jazerom považuje participáciu občanov na správe vecí verejných za dôležitú súčasť budovania občianskej spoločnosti. Preto pripravuje projekt participatívneho rozpočtu.

  • Participatívny rozpočet (PR) – je demokratický nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom sa priamo zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti
  • Súčasťou procesu bude predkladateľ projektu a hlasujúci
  • Predkladateľom projektu bude obyvateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, s trvalým prípadne prechodným pobytom v Mestskej časti Košice – Nad jazerom
  • Hlasujúcim bude môcť byť fyzická osoba, ktorá dovršila vek 15 rokov, ktorá hlasovaním rozhodne o podporených projektoch.
Zmena veľkosti písma