Elektronické aukcie – prenájom majetku

Mestská časť v súčasnom období neprenajímala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.

Zmena veľkosti písma