Elektronické aukcie – predaj majetku

Mestská časť v súčasnom období nepredávala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.

Zmena veľkosti písma