Potravinová pomoc

Posledná distribúcia balíčkov potravinovej pomoci financovanej z Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) sa v Mestskej časti Košice – Nad jazerom uskutočnila 12. marca 2020.

Informácie o tom, ako prebiehala, nájdete tu.

 

Zmena veľkosti písma